Samenstelling Bestuur

Voorzitter: Hans Valkeneer  (06-26484705)
j.valkeneer@casema.nl

Secretaris: Rob Buijs  (06-13432728)
secrbczuilen@gmail.com

Penningmeester: Thijs Manten (06-23932431)
thijs.manten@ziggo.nl


Klik hier voor …

Privacyverklaring Biljartclub Zuilen


De jaarlijkse bijdrage in de kosten voor materialen (o.a. lakens) kan in januari worden overgemaakt op de bankrekening van de biljartclub bij de ING: NL59 INGB 0798 0372 61, t.n.v. M. Manten.

De bijdrage is met ingang van 1 januari 2019: € 25,= voor leden.

Het inschrijfgeld voor deelname aan de competitie is € 5,=

Samenstelling commissies:

Competitieleider:
Kees Zondag

Materiaal commissie:
Thijs Manten, Theo Monincx, Peter Vink

Beheerder Lief & Leed:
Margreet Plomp

Commissie spelletjesmiddagen:
Vacant.