Biljarten is een van de vele activiteiten in het Buurtcentrum de Beatrix van het Vorstelijk Complex en is, in principe, bedoeld voor 55 plussers uit Utrecht en de direct omliggende plaatsen.  Het biljarten wordt georganiseerd door de Biljartclub Zuilen. Ook dames zijn bij ons welkom.

U kunt bij ons dagelijks biljarten van 9.30 tot 16.30 uur; de vrijdagmorgen is speciaal gereserveerd voor een groepje dames en dan is er meestal iemand aanwezig die wat aanwijzingen kan geven.  Sinds eind 2018 kan er ook worden gebiljart op maandag-, woensdag-, donderdagavond en ook op zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Als u lid bent van de club kunt u ook meedoen aan de Libre- of bandstoot competitie, waarbij met ieders spelniveau rekening wordt gehouden. Of je goed of minder goed bent, maakt niet uit; gezelligheid en een gemoedelijke sfeer staan voorop!

Op onze vernieuwde website vindt U alle informatie betreffende :

  • algemene informatie over de biljartclub
  • de verjaardaglijst, de clubrichtlijnen en instructies
  • alles over de lopende en vorige Libre competities
  • de prestaties van het afgelopen jaar
  • het fotoalbum
  • en nog veel meer…..