Info t.b.v. alle biljarters

In 2013 heeft Parkinsonpatiënt Ruud van de Horst het Parkinson Biljarttoernooi in het leven geroepen en is tot 2020 de drijvende kracht achter het toernooi. Door een teruglopende gezondheid heeft Ruud aangegeven te moeten stoppen met de organisatie. Hiermee zou een einde gekomen zijn aan dit geweldige biljarttoernooi voor Parkinson Patiënten.
Een aantal enthousiaste mensen hebben een nieuw bestuur gevormd en de organisatie van o.a. het 9e landelijk Parkinson Biljarttoernooi op zich genomen.
Binnen de bij u aangesloten verenigingen zijn mogelijk Parkinson Patiënten actief en wij willen deze groep bereiken.
Aan u wordt gevraagd alle leden te informeren om het toernooi meer bekendheid te geven.

Het 9e landelijk Parkinson Biljarttoernooi

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen. Maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Parkinson is een heel sluipende ziekte.
Menig biljarter is het overkomen. De motoriek wordt aangetast en je verliest de controle over alles wat je wilt doen. Je kan niet meer het spel bedrijven waar je zo goed in bent. Nare bijkomstigheid is, dat je, wanneer de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, ook de sociale contacten in de biljartsport verliest. Contacten die je juist dàn zo nodig hebt. De ziekte Parkinson heeft een enorme impact op je leven.
Het Parkinson Biljarttoernooi is in het leven geroepen om juist deze biljarters de mogelijkheid te geven hun sport nog te kunnen bedrijven in een gezellige competitieve setting.
Helaas kunnen we deze ziekte niet de wereld uit helpen, we kunnen wel een bijdrage leveren door voor u een fantastisch biljarttoernooi te organiseren.

Op 14 oktober 2021 vindt de 9e editie van het Parkinson Biljarttoernooi plaats
in Nieuwegein.

Bent u getroffen door deze ziekte en wilt u meedoen met dit geweldig toernooi: geef u op!! Dit kunt u doen per Email: parkinsonbiljart@outlook.com of per telefoon. 0306034722
Ook kunt u zich inschrijven via onze nieuwe website: www.parkinsonevents.nl

Op 29/9 kunnen we nog 10 deelnemers plaatsen !!

Samen met de landelijke vereniging van Parkinsonpatiënten en de KNBB,
proberen wij zoveel biljarters als mogelijk is te bereiken, alvorens zij door de ziekte uit het zicht van de verenigingen verdwijnen.
Eveneens gaan wij samen met de KNBB de groep biljartende Parkinsonpatiënten introduceren op de landsfinaledagen van de KNBB medio juli 2022.

Namens het bestuur Stichting Parkinson Events
Cees van Schaik – Voorzitter