Er mogen nog maar 4 personen aanwezig zijn in de zaal. Even blijven hangen is er dus niet bij.
De avond spelers moeten zorgen dat ze op tijd het pand verlaten, dit in verband met de openingstijden van het Vorstelijk Complex (20:00) en de avondklok die 21:00 ingaat.
Het dragen van een mondkapje is VERPLICHT in de hal en de gangen van het Vorstelijk Complex. Dat was het al, maar niet iedereen vond het noodzakelijk zich er ook aan te houden.

Het betreden van het lokaal geschiedt uiteraard geheel op eigen verantwoording.